Udar mózgu i specyfika chorób odkleszczowych, 

czyli edukacja jest najważniejsza...


Ponad 250 osób uczestniczyło w konferencji popularnonaukowej poświęconej chorobom odkleszczowym i udarom mózgu. Organizatorem spotkania, które odbyło się 11 lipca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, była Klinika Neurologii UMB, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB, Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski.

   

     
 

 

W programie konferencji znalazły się wykłady i prezentacje wybitnych specjalistów zajmujących się m.in. neuroinfekcjami, chorobami zakaźnymi i neurologicznymi. Swoją wiedzą na temat udaru mózgu podzieliła się dr hab. n. med. Alina Kułakowska, która zwróciła uwagę słuchaczy na najważniejsze symptomy tej niebezpiecznej choroby oraz podała szereg wskazówek dotyczących nie tylko właściwej reakcji na udar (tu liczy się szybkość w podejmowaniu leczenia), ale i odpowiedniego sposobu życia, zmniejszającego ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

 

     
prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

 

Drugi blok wykładów dotyczył chorób odkleszczowych: boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). Specyfikę boreliozy z Lyme scharakteryzowała prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

     
prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska

 

Natomiast dr hab. n. med. Maciej Kondrusik przedstawił zagrożenia związane z zachorowaniami na Kleszczowe Zapalenie Mózgu.

 

      
dr hab. n. med. Maciej Kondrusik

 

Oba wykłady skupiały się nie tylko na kwestiach naukowych i popularnonaukowych, ale i zwracały uwagę na specyfikę województwa podlaskiego jako regionu, w którym rokrocznie odnotowuje się znaczącą ilość infekcji odkleszczoych. Na koniec konferencji dr Justyna Dunaj z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przedstawiła metody diagnostyki chorób kleszczowych, omawiając m.in. dwustopniową metodę diagnostyczną związaną z boreliozą.

 

      
dr Justyna Dunaj

 

W przerwie między wykładami uczestnicy konferencji obejrzeli film edukacyjny o kleszczach i kleszczowym zapaleniu mózgu oraz mieli możliwość wykonania bezpłatnego badania serologicznego w kierunku określenia poziomu przeciwciał przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu w klasie IgG (u osób nieszczepionych).