Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Odział Wojewódzki
w Białymstoku

ul. Warszawska 23
 15-062 Białystok

tel. 85 741 57 01

e-mail: pol_stow_diabetykow@wp.pl