Ogłoszenie

Zatrudnimy osobę do prowadzenia zajęć fotograficznych.

Wymagane doświadczenie fotoreporterskie i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Inf. Tel. 85 74 15 701

 


Zatrudnimy osobę do prowadzenia zajęć z teatrologii.

Wymagane wykształcenie wyższe specjalistyczne (reżyseria, pedagogika kulturalno – oświatowa), doświadczenie zawodowe i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Inf. Tel. 85 741 57 01

 


Zatrudnimy osobę do prowadzenia zajęć plastycznych.

Wymagane doświadczenie, minimum liceum plastyczne i doświadczenie zawodowe oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Inf. Tel. 85 741 57 01

 
                                                 Ogłoszenie

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O/W w Białymstoku
zatrudni masażystę lub masażystkę.

Szczegółowe informacje:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
O/W w Białymstoku
ul. Warszawska 23
15-062 Białystok
tel. 85 741 57 01
w godz. 10 - 15

     
 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 Oddział Wojewódzki w Białymstoku

jest organizacją pozarządową, skupiającą
w swoich szeregach osoby chore na cukrzycę oraz inne, uznające jego cele i zasady działania.

Stowarzyszenie funkcjonuje ponad 20 lat, realizuje swoje statutowe cele poprzez informacyjną, szkoleniową, profilaktyczną i wydawniczą kampanię społeczną dotyczącą różnych zagadnień związanych z edukacją w cukrzycy, poradnictwem psychologicznym, opieką i rehabilitacją osób niepełnosprawnych z powodu tej choroby.


 edukacja i profilaktyka w cukrzycy


  propagowanie zdrowego stylu życia

  integracja osób chorych na cukrzycę

  medialna popularyzacja zagadnień dotyczących życia z cukrzycą


 prowadzi Wszechnicę Diabetologiczno-Rehabilitacyjną

  realizuje własne filmy dotyczące życia z cukrzycą i niepełnosprawnością

  jest wydawcą magazynów oraz

  organizuje


 
umożliwia stałe konsultacje edukacyjno-informacyjne

 
organizuje prelekcje i szkolenia w zakresie profilaktyki
   powikłań cukrzycy

 
prowadzi akcję bezpłatnego wydawania glukometrów

 
prowadzi gabinet rehabilitacyjny

 
zapewnia Członkom Stowarzyszenia sprzęt diagnostyczny


  


 
 

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
              


Katalog Stron

Katalog Stron

Katalog Stron