Cukrzyca A Niepełnosprawność 
ZZ0/205/10/1
Cukrzyca A Niepełnosprawność 
ZZ0/205/10/2
Cukrzyca A Niepełnosprawność 
ZZ0/205/10/3
Cukrzyca A Niepełnosprawność 
ZZ0/205/10/4 Ankieta Ewaluacyjna - Vademecum Diabetyka 


Szanowni Państwo
Z przyjemnością informujemy, że z Inicjatywy
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wystartował portal SOW , który posłuży osobom
z niepełnosprawnościami do zdobywania wiedzy w zakresie
m.in. pozyskiwania środków z PFRON
Więcej informacji
TUTAJ


Spektakl ,,Nie daj się wkręcić babciu"
- W Trosce o bezpieczeństwo seniorów

,,Ogarnij cukier" - w połowie września
startuje kampania edukacyjna dla osób z cukrzycą

Fundacja CUKRZYCA A ZDROWIE zaprasza na warsztaty
pn.  ,,Ogród ziołowy - tradycja, zdrowie, rozwój".

Udar mózgu i specyfika chorób odkleszczowych, 
czyli edukacja jest najważniejsza...
RELACJA Z KONFERENCJI


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 Oddział Wojewódzki w Białymstoku

jest organizacją pozarządową, skupiającą w swoich szeregach osoby
chore na cukrzycę oraz inne, 
uznające jego cele i zasady działania.

Stowarzyszenie funkcjonuje ponad 30 lat, realizuje swoje statutowe cele poprzez informacyjną, szkoleniową, profilaktyczną i wydawniczą kampanię społeczną 
dotyczącą różnych zagadnień związanych z edukacją
 w cukrzycy, poradnictwem psychologicznym, opieką i rehabilitacją osób niepełnosprawnych z powodu tej choroby. 

  edukacja i profilaktyka w cukrzycy
  propagowanie zdrowego stylu życia
  integracja osób chorych na cukrzycę
  medialna popularyzacja zagadnień dotyczących życia z cukrzycą

 prowadzi Wszechnicę Diabetologiczno-Rehabilitacyjną
  realizuje własne filmy dotyczące życia z cukrzycą i niepełnosprawnością
  jest wydawcą magazynów  oraz 

  organizuje 


  
umożliwia stałe konsultacje edukacyjno-informacyjne

  organizuje prelekcje i szkolenia w zakresie profilaktyki
   powikłań cukrzycy

  prowadzi akcję bezpłatnego wydawania glukometrów
 
prowadzi gabinet rehabilitacyjny
 
zapewnia Członkom Stowarzyszenia sprzęt diagnostyczny

  

Katalog Stron

Katalog Stron