Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 Oddział Wojewódzki w Białymstoku

jest organizacją pozarządową, skupiającą w swoich szeregach osoby
chore na cukrzycę oraz inne, 
uznające jego cele i zasady działania.

Stowarzyszenie funkcjonuje ponad 30 lat, realizuje swoje statutowe cele poprzez informacyjną, szkoleniową, profilaktyczną i wydawniczą kampanię społeczną 
dotyczącą różnych zagadnień związanych z edukacją
 w cukrzycy, poradnictwem psychologicznym, opieką i rehabilitacją osób niepełnosprawnych z powodu tej choroby. 

  edukacja i profilaktyka w cukrzycy
  propagowanie zdrowego stylu życia
  integracja osób chorych na cukrzycę
  medialna popularyzacja zagadnień dotyczących życia z cukrzycą

 prowadzi Wszechnicę Diabetologiczno-Rehabilitacyjną
  realizuje własne filmy dotyczące życia z cukrzycą i niepełnosprawnością
  jest wydawcą magazynów  oraz 

  organizuje 


  
umożliwia stałe konsultacje edukacyjno-informacyjne

  organizuje prelekcje i szkolenia w zakresie profilaktyki
   powikłań cukrzycy

  prowadzi akcję bezpłatnego wydawania glukometrów
  
prowadzi gabinet rehabilitacyjny
  
zapewnia Członkom Stowarzyszenia sprzęt diagnostyczny