Zajęcia w Centrum Aktywizacji i Centrum Rehabilitacji