Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku realizuje w okresie 01.01.2016 -31.12.2016  projekt

„Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Samodzielnego
Funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych”

Celem Projektu jest poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnością poprzez rehabilitację i rozwój kompetencji społecznych niezbędnych do ich samodzielnego funkcjonowania.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 81 beneficjentów, którzy – w zależności od posiadanych predyspozycji i możliwości,  korzystają z kilku form wsparcia, wśród których znajdują się:

 1. MASAŻ REHABILITACYJNY

2. PLASTYKOTERAPIA

3. TEATROTERAPIA

4. ZAJĘCIA Z REHABILITANTEM

5. ZAJĘCIA Z FOTOGRAFII

 

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON