LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE DIABETOLOGII

Poradnie diabetologiczne             Poradnie dla dzieci

Oddziały szpitalne świadczące usługi w zakresie diabetologii

Nazwa Świadczeniodawcy
Ulica
             

Miejscowość                                
                     

   Telefon     

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI  W SUWAŁKACH

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH                       I GASTROENTEROLOGII Z ODCINKIEM ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII

        SZPITALNA 60  

16-400 SUWAŁKI

87 56 29 312

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY   IM.  J. ŚNIADECKIEGO

ODDZIAŁ DIABETOLOGII, ENDOKRYNOLOGII        I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SKŁODOWSKIEJ 26  

15-950 BIAŁYSTOK

85 748 81 10

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY                W BIAŁYMSTOKU

KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII          I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SKŁODOWSKIEJ 24A  

15-276  BIAŁYSTOK

85 746 80 00